Veletrh dotačních příležitostí

Zástupci organizací administrujících dotační tituly Vám budou k dispozici od 10:00 hod. do 15:00 hod.

V jeden čas, na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků. K dispozici budou konzultanti pro následující témata.

  • Dotace pro podporu malých a středních podniků - Agentura pro podnikání a inovace
  • Služby agentury CzechInvest a její programy pro start-upy
  • Proexportní služby a programy agentury CzechTrade
  • Programy na podporu aplikovaného výzkumu Technologické agentury ČR
  • Integrovaný regionální operační program
  • Programy na podporu zaměstnanosti Úřadu práce, OP Zaměstnanost
  • Fond dalšího vzdělávání, Vzdělávání praxí
  • Program rozvoje venkova
  • Programy Libereckého kraje - inovační, startovací a technologické vouchery
  • Dotace na provoz Dětských skupin