Program 2019

Místo konání:

  • Krajský úřad Libereckého kraje - multimediální sál
  • 3. patro, budova C

Datum a čas:

  • 18. září 2019
  • Registrace účastníků probíhá od 9:30 - 10:00

Podrobné informace o programu a prezentujících pro rok 2019 se připravují.

Program 2018

Místo konání:

  • Krajský úřad Libereckého kraje - multimediální sál
  • 3. patro, budova C

Datum a čas:

  • 31. října 2018
  • Registrace účastníků probíhá od 9:30 - 10:00

1. Blok

Prostředí pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací

10:00 - 11:15

Zahájení, uvítání účastníků. O co opíráme rozhodnutí podporovat inovace. Co od podpory inovací očekáváme?

Chytré technologie v chytrém kraji.

Regionální inovační potenciál v kontextu globálního vývoje.

Sdílená marketingová inovační značka regionu - její smysl a potenciál.

Liberecký kraj jako inkubátor inovativních technologií StartUpů - Lipo.ink

Student Business Club - co je smyslem inovace

     Přestávka, občerstvení, neformální networking 

2. Blok

Idea café

11:30 - 13:45

Jak vypadá regionální inovační ekosystém pro řešení klíčových témat regionální inovační strategie (např. talenty pro výzkum, vývoj a inovace, vznik a rozvoj technologických startupů,...)? Kde jsou jeho klíčové uzly a kanály? Jaká jsou hlavní komunikační témata sdílené regionální značky ve vztahu ke klíčovým tématům RIS3?

Přestávka, oběd formou švédských stolů, neformální networking

Shrnutí výstupů Idea Café, zhodnocení, stanovení tří nejdůležitějších témat pro řešení v následujícím roce (podklad pro "inovační platformy" - pracovní skupiny, které se budou věnovat konkrétním krokům řešení identifikovatelných priorit)

     Přestávka, občerstvení, neformální networking

3. Blok

Úspěšné projekty

14:00 - 16:00

TOPTEC - Výzkum a vývoj aplikačně specifických optoelektronických přístrojů v Centru TOPTEC, hlavní výzvy oboru optiky

NANOPROGRESS z.s. - Přínosy mezinárodní klastrové spolupráce - hlavní výzvy oboru nanotechnologií

Technická univerzita v Liberci  - prezentace studentky, vítězky soutěže Falling Wall Lab (soutěž průlomových nápadů) - Nanovlákenné kryty pro zpevnění střevních anastomóz

VÚTS, a.s. - Testbed pro průmyslové podniky, výzvy pro strojírenství

CLUTEX - Speciální textilie a výrobky z nich pro zdravotní a následnou péči; Textilní kompozit pro sportovní a outdoorovou obuv

Technická univerzita v Liberci - Advanced Materials Industrial Association (AMIA) - jak průmysl podporuje a ovlivňuje základní výzkum na Technické univerzitě v Liberci

MemBrain s.r.o. - Výroba pohonných hmot bioCNG z bioplynu pomocí membránového procesu

Diskuse, neformální networking.

ZMĚNA V PROGRAMU VYHRAZENA