Program 2019

Místo konání:

 • Krajský úřad Libereckého kraje - multimediální sál
 • 3. patro, budova C

Datum a čas:

 • 18. září 2019
 • Registrace účastníků probíhá od 9:30 - 10:00

1. Blok

Východiska a podmínky pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací v České republice a v Libereckém kraji 2021+

10:00 - 12:00

 • Zahájení konference, přivítání účastníků
 • Priority ČR pro období 2021+ v oblasti výzkumu, vývoje a inovací - Inovativní a inteligentní průmyslová transformace - příprava Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci 2021+ (Daniel Všetečka, MSc.)
 • Czech Republic - The Country For The Future - Inovační strategie ČR 2030 (Ing. Vít Šumpela)
 • Technologická agentura ČR - partner pro realizaci projektů výzkumu a vývoje (BcA. Martin Skalník, DiS.)
 • Ekosystém výzkumu, vývoje a inovací Libereckého kraje - silné stránky a předpoklady rozvoje (Ing. Ivana Ptáčková)
 • Lipo.ink - partner pro nápady a podnikavost - vizualizace nových prostor, představení programů (Philipp Roden)

  Přestávka, občerstvení, neformální networking 


2. Blok

Digitální inovační huby - nový nástroj pro průmyslovou transformaci

13:00 - 14:15

 • Digitální inovační hub DIGIMAT - inspirace z Jihomoravského kraje (JIří Neužil, MSc.)
 • Lipo. ink - Kde má smysl digitalizovat? Program Platinn jako jedna z možností pro efektivní digitalizaci v rámci malých a středních podniků v Libereckém kraji (Mgr. Antonín Ferdan)
 • 4Steps - projekt digitálního inovačního hubu v Libereckém kraji (Vojtěch Jíra)
 • Vznikající platforma pro podporu digitalizace v Libereckém kraji (PhDr. Mgr. Ivo Říha, PhdR.)

  Přestávka, občerstvení, neformální networking 


3. Blok

Liberecký kraj - průlomové objevy, osobnosti a mezinárodní spolupráce

14:30 - 15:40

 • Příklad úspěšných prací doktorandských studentů - objev unikátního kompozitu z mikro a nanovláken pro vývoj umělého brzlíku (Ing. Jakub Erben)
 • Vývoj technologií umělé inteligence - převod lidského hlasu do textu - VaV spolupráce Technické univerzity v Liberci (fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií) a firmy Newton Technologies, a.s. (Kristýna Slavatová)
 • Padák pro drony - iMK systém - vítězové soutěže O nejlepší Startup TUL 2019 (František Manlig)
 • Přínosy zapojení malých a středních podniků do mezinárodních klastrových společenství - projekt TEX4IM (Ing. Libuše Fouňová)
 • Projekty klastru Nanoprogress z.s. - mezinárodní projekt VIDA (Ing. Luboš Komárek, MSc.)

Přestávka, občerstvení, neformální networking 


4. Blok

Aktualizace regionální RIS3 Libereckého kraje

15:50 - 16:00

 • Inteligentní specializace 2021+ - Aktualizace regionální RIS3 Libereckého kraje -postup, způsob definování prioritních oblastí, pracovní skupiny, technické prostředky, harmonogram (Ing. Ivana Ptáčková)
 • Možnost zapojení do pracovních skupin na odkaze: https://forms.gle/jz25VXjsKadKCjti9 

Součástí konference bude rovněž doplňující program a networking.

Po celý den bude zajištěno pro účastníky občerstvení.

Program 2018

Místo konání:

 • Krajský úřad Libereckého kraje - multimediální sál
 • 3. patro, budova C

Datum a čas:

 • 31. října 2018
 • Registrace účastníků probíhá od 9:30 - 10:00

1. Blok

Prostředí pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací

10:00 - 11:15

Zahájení, uvítání účastníků. O co opíráme rozhodnutí podporovat inovace. Co od podpory inovací očekáváme?
Chytré technologie v chytrém kraji.
Regionální inovační potenciál v kontextu globálního vývoje.
Sdílená marketingová inovační značka regionu - její smysl a potenciál.
Liberecký kraj jako inkubátor inovativních technologií StartUpů - Lipo.ink
Student Business Club - co je smyslem inovace

     Přestávka, občerstvení, neformální networking 

2. Blok

Idea café

11:30 - 13:45

Jak vypadá regionální inovační ekosystém pro řešení klíčových témat regionální inovační strategie (např. talenty pro výzkum, vývoj a inovace, vznik a rozvoj technologických startupů,...)? Kde jsou jeho klíčové uzly a kanály? Jaká jsou hlavní komunikační témata sdílené regionální značky ve vztahu ke klíčovým tématům RIS3?

Přestávka, oběd formou švédských stolů, neformální networking

Shrnutí výstupů Idea Café, zhodnocení, stanovení tří nejdůležitějších témat pro řešení v následujícím roce (podklad pro "inovační platformy" - pracovní skupiny, které se budou věnovat konkrétním krokům řešení identifikovatelných priorit)

     Přestávka, občerstvení, neformální networking

3. Blok

Úspěšné projekty

14:00 - 16:00

TOPTEC - Výzkum a vývoj aplikačně specifických optoelektronických přístrojů v Centru TOPTEC, hlavní výzvy oboru optiky
NANOPROGRESS z.s. - Přínosy mezinárodní klastrové spolupráce - hlavní výzvy oboru nanotechnologií
Technická univerzita v Liberci  - prezentace studentky, vítězky soutěže Falling Wall Lab (soutěž průlomových nápadů) - Nanovlákenné kryty pro zpevnění střevních anastomóz
VÚTS, a.s. - Testbed pro průmyslové podniky, výzvy pro strojírenství
CLUTEX - Speciální textilie a výrobky z nich pro zdravotní a následnou péči; Textilní kompozit pro sportovní a outdoorovou obuv
Technická univerzita v Liberci - Advanced Materials Industrial Association (AMIA) - jak průmysl podporuje a ovlivňuje základní výzkum na Technické univerzitě v Liberci
MemBrain s.r.o. - Výroba pohonných hmot bioCNG z bioplynu pomocí membránového procesu

Diskuse, neformální networking.

ZMĚNA V PROGRAMU VYHRAZENA