Program 2019

Místo konání:

 • Krajský úřad Libereckého kraje - multimediální sál
 • 3. patro, budova C

Datum a čas:

 • 18. září 2019
 • Registrace účastníků probíhá od 9:30 - 10:00

1. Blok

Prostředí, ve kterém se nacházíme a jaké jsou priority na další období.

10:00 - 12:00

 • Zahájení konference, přivítání účastníků
 • Priority ČR pro období 2021+ v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
 • The Czech Republic: The Country For The Future - budoucnost České republiky v inovacích
 • Potenciál inovačního ekosystému Libereckého kraje (silné stránky a rozvojové předpoklady)

  Přestávka, občerstvení, neformální networking 

 • Digitální inovační huby jako nástroj průmyslové transformace - DIGIMAT - inspirace z Jihomoravského kraje
 • Liberecký kraj jako centrum inovací v nanotechnologiích - aktualizace regionální RIS3 Libereckého kraje - postup, způsob definování prioritních oblastí, pracovní skupiny, technické prostředky
 • TA ČR a CzechInvest jako partneři pro financování projektů VaVaI

  Přestávka, občerstvení, neformální networking 

2. Blok

Úspěšné projekty z území Libereckého kraje

13:00 - 

 • Příklad úspěšných prací doktorandských studentů - Umělý brzlík (Jakub Erben)
 • Projekty klastru Nanoprogress - NANOMATCOM, VIDA
 • Přínosy zapojení malých a středních podniků do mezinárodních klastrových společenství - projekt TEX4IM

  Přestávka, občerstvení, neformální networking 

3. Blok

Interaktivní část/workshop

 - 16:00

Součástí workshopu budou tři diskusní panely na témata týkající se oborů specializace Libereckého kraje.

Součástí konference bude rovněž doplňující program a networking.

Po celý den bude zajištěno pro účastníky občerstvení.

Program 2018

Místo konání:

 • Krajský úřad Libereckého kraje - multimediální sál
 • 3. patro, budova C

Datum a čas:

 • 31. října 2018
 • Registrace účastníků probíhá od 9:30 - 10:00

1. Blok

Prostředí pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací

10:00 - 11:15

Zahájení, uvítání účastníků. O co opíráme rozhodnutí podporovat inovace. Co od podpory inovací očekáváme?
Chytré technologie v chytrém kraji.
Regionální inovační potenciál v kontextu globálního vývoje.
Sdílená marketingová inovační značka regionu - její smysl a potenciál.
Liberecký kraj jako inkubátor inovativních technologií StartUpů - Lipo.ink
Student Business Club - co je smyslem inovace

     Přestávka, občerstvení, neformální networking 

2. Blok

Idea café

11:30 - 13:45

Jak vypadá regionální inovační ekosystém pro řešení klíčových témat regionální inovační strategie (např. talenty pro výzkum, vývoj a inovace, vznik a rozvoj technologických startupů,...)? Kde jsou jeho klíčové uzly a kanály? Jaká jsou hlavní komunikační témata sdílené regionální značky ve vztahu ke klíčovým tématům RIS3?

Přestávka, oběd formou švédských stolů, neformální networking

Shrnutí výstupů Idea Café, zhodnocení, stanovení tří nejdůležitějších témat pro řešení v následujícím roce (podklad pro "inovační platformy" - pracovní skupiny, které se budou věnovat konkrétním krokům řešení identifikovatelných priorit)

     Přestávka, občerstvení, neformální networking

3. Blok

Úspěšné projekty

14:00 - 16:00

TOPTEC - Výzkum a vývoj aplikačně specifických optoelektronických přístrojů v Centru TOPTEC, hlavní výzvy oboru optiky
NANOPROGRESS z.s. - Přínosy mezinárodní klastrové spolupráce - hlavní výzvy oboru nanotechnologií
Technická univerzita v Liberci  - prezentace studentky, vítězky soutěže Falling Wall Lab (soutěž průlomových nápadů) - Nanovlákenné kryty pro zpevnění střevních anastomóz
VÚTS, a.s. - Testbed pro průmyslové podniky, výzvy pro strojírenství
CLUTEX - Speciální textilie a výrobky z nich pro zdravotní a následnou péči; Textilní kompozit pro sportovní a outdoorovou obuv
Technická univerzita v Liberci - Advanced Materials Industrial Association (AMIA) - jak průmysl podporuje a ovlivňuje základní výzkum na Technické univerzitě v Liberci
MemBrain s.r.o. - Výroba pohonných hmot bioCNG z bioplynu pomocí membránového procesu

Diskuse, neformální networking.

ZMĚNA V PROGRAMU VYHRAZENA