Prezentující 2019


Ing. Jakub Erben

Student Technické univerzity v Liberci

Postgraduální student Fakulty textilní na Technické univerzitě v Liberci. Zabývá se výzkumem v oblasti biodegradabilních polymerů a nanovlákenných tkáňových nosičů pro regenerativní medicínu. V rámci spolupráce se Sloanovým centrem pro výzkum rakoviny ve Spojených státech, se podílel na vývoji funkčního organoidu brzlíku. Díky tomuto úspěchu vyhrál mezinárodní soutěž pro mladé vědce a inovátory zaštiťovanou nadací Teophila Legranda a francouzskou akademií věd.

Mgr. Antonín Ferdan

Head of Business Innovation & Educational programmes  / Lipo.ink

Antonín Ferdan má v rámci Lipo.ink na starosti dvě oblasti, kterými je podpora MSP a začínajích podnikatelů, zároveň se věnuje i oblasti osvěty pro veřejnost a školy. Z hlediska podpory MSP je jedním z klíčových nástrojů tzv. analýza inovačního potenciálu, skrze kterou je možné snadněji a efektivněji určit další rozvoj a podporu dané firmy, např. formou vstupu do programu PlatInn. Digitalizací se zabývá dlouhodobě, ať už jako IT projektový manažer, nebo jako konzultant pro intrapreneurship.

Ing. Libuše Fouňová

Manažerka / CLUTEX - klastr technické textilie, z.s.

Absolventka Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci. Od absolvování v roce 1971 zastávala řadu výzkumných a řídících funkcí, v roce 2005 se aktivně zapojila do aplikace klastrové problematiky v Česku, od roku 2006 je manažerkou jediného funkčního textilního klastru v České republice. Klastr řeší značné množství výzkumných a vývojových projektů, je zapojen do mezinárodních sítí klastrů v rámci EU a spolupracuje i s textilními asociacemi mimo EU.

Ing. Luboš Komárek, MSc.

Předseda představenstva / Nanoprogress z.s.

Luboš Komárek působil osm let v Portugalsku, kde vystudoval Ekonomiku řízení podniků a byl spoluzakladatelem společnosti nabízející inovativní řešení v oblasti vytápění / chlazení budov. Od roku 2014 řídí klastrovou organizaci Nanoprogress, z.s. a od roku 2016 je členem představenstva Národní klastrové asociace. V roce 2018 se stal výkonným ředitelem Evropského hospodářského zájmového sdružení Ad-Pack, které založil společně pěti excelentními evropskými klastry. Aktivně se zajímá o evropskou klastrovou politiku a podporu malých a středních podniků a výzkumných institucí.

Martin Klesal

Student Technické univerzity v Liberci / jednatel firmy iMK system s.r.o.

Od roku 2012 létá s drony, zajímá se o jejich bezpečnost a proto přišel s myšlenkou vývoje záchranného systému pro drony. Myšlenku zpracoval s Františkem Manligem a vyhráli Start-up 2018 pod SBC na TUL. Strojař, technik se zájmem o elektroniku a automatizaci.

Ing. Radka Loučková Kotasová

Členka rady kraje

Absolvovala Stavební fakultu ČVUT Praha v oboru Vodohospodářské stavby. Zvolena za hnutí ANO 2011. Předchozí zaměstnání: majitelka a jednatelka společnosti Regioplan, s.r.o. V současnosti členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Ing. František Manlig

Student Technické univerzity v Liberci / jednatel firmy iMK system s.r.o.

V roce 2014 zakládal na TUL studentskou formuli. Nyní chce studovat doktorské studium, a mimo jiné se věnovat vývoji záchranného systému pro drony se kterým vyhrál s Martinem Klesalem Start-up 2018 pod SBC na TUL. Strojař se zájmem o elektroniku, 3D tisk a umělou inteligenci.

Jiří Neužil, MSc.

Marketingový manažer centra INTEMAC

Spolupracuje s Jihomoravským inovačním centrem v činnostech, které prostřednictvím implementace digitálních technologií podporují malé a střední výrobní firmy: "Nové technologické možnosti vnímám jako příležitost, kterou si nemůžeme nechat ujít. Koncept Průmysl 4.0 je unikátní možnost pro české výrobní firmy jak získat náskok a nové konkurenční výhody. V centru INTEMAC jsme s kolegy připraveni firmy procesem digitalizace bezpečně provést.

Martin Půta

Hejtman Libereckého kraje

Motto: "Svět kolem nás potřebuje změny k lepšímu. Můžeme o nich snít a mluvit. Pokud ale nezačneme měnit k lepšímu věci, na které můžeme sami dosáhnout a ovlivnit je, nic se nezmění. Ani věci kolem nás, a už vůbec ne svět, ve kterém žijeme...Svět kolem nás potřebuje změny k lepšímu. Začít můžeme každý, a nejlépe hned..."

Philipp Roden

Ředitel / Lipo.ink

Philipp Roden vyrůstal v Hamburku. Po ukončení studia práv se vrátil do Čech za dalším vzděláváním. V roce 2007 začal pracovat v Pražské pobočce světové poradenské firmy, které později pomáhal vybudovat hlavní sídlo pro Evropu, střední východ a Afriku v Curychu. Po návratu ze Švýcarska se Philipp přestěhoval do Jablonce nad Nisou a pokračoval v oblasti řízení talentů a organizačního rozvoje pro jednu z předních technologických skupin v Česku.

PhDr. Mgr. Ivo Říha  

Víceprezident / Národní klastrová asociace

Expert s rozsáhlými zkušenostmi a odbornou profilací v oblastech podpory výzkumu, vývoje, inovací, regionálního rozvoje a vzdělávání. Absolvent Přírodovědecké fakulty a Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Působil v pozici ředitele odboru Evropské integrace na Středočeském kraji, dále jako šéf divize strategického a regionálního rozvoje ve firmě NEXIA AP. Dále zastával pozici RIS3 manažera pro území Středočeského kraje a byl spoluzakladatelem a prvním ředitelem Středočeského inovačního centra. Působí také v Národní klastrové asociaci v pozici víceprezidenta pro rozvoj.

BcA. Martin Skalník, DiS.

Regionální koordinační pracovník / Technologická agentura ČR

Jeho úkolem je podporovat aktivity podnikatelů a výzkumných organizací ve sféře VaVaI. Vedle konzultací s klienty také mapuje inovační potenciál v našem "Křišťálovém údolí". Založil a vlastní značku MASK Gear, která realizuje vývoj, výrobu a prodej speciálních běžeckých batohů. Absolvent Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci a vítěz druhého ročníku startupové soutěže v SBC (Student Business Club) při EF TUL.

Mgr. Kristýna Slavatová

Project Manager / NEWTON Technologies, a. s. 

V oboru rozpoznávání řeči pracuje od roku 2010, s dvouletou pauzou strávenou v neziskovém sektoru, ve sféře sociální a lidskoprávní. Podílela se na spoluvytváření a prezentacích projektů využití moderních technologií pro Ministerstvo spravedlnosti ČR a Inspekci životního prostředí, kde získala široké zkušenosti s propojováním světa výzkumných organizací a státní správy a zároveň uplatnila své dlouholeté školitelské schopnosti. V současné chvíli je součástí inovativního týmu a pomáhá zavádět získané zkušenosti do praxe.

Ing. Vít Šumpela

Tajemník Sekce Digitalizace a Inovací / Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu působí v sekci Digitalizace a inovací v oblasti podpory strategického řízení a to v souvislosti s naplňováním klíčových strategií. Aktuálně je zapojen do problematiky rozvoje infrastruktury pro vysokorychlostní komunikaci, 5G technologií, Start-up a Spin-off prostředí. V souvislosti s připravovaným programem Digital Europe a budováním Evropské i národní sítě Digital innovations hub spolupracuje na rozvoji implementačního modelu. Vystudoval Hospodářskou politiku a veřejnou správu na UTB a na předchozích pracovních pozicích se věnoval koordinační a řídící činnosti v oblasti EU fondů, vysokých škol a podpory aplikovaného výzkumu a inovací.

Dr. Mgr. Aleš Vlk

Moderátor / alevia s.r.o.

Ředitel neziskového think tanku TERI (TERTIARY EDUCATION & RESEARCH INSTITUTE) a provozovatel portálu Vědavýzkum.cz. Ve společnosti alevia má na starosti organizaci a facilitaci workshopů a seminářů v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání, spolupráce VŠ s aplikační sférou, technologického transferu, výzkumu a vývoje atd.

Daniel Všetečka, MSc.

Národní RIS3 manažer / Ministerstvo průmyslu a obchodu

Tvorbě a implementaci veřejných politik zaměřených na rozvoj výzkumných a inovačních systémů se věnuje od roku 2010.
V roce 2013 začal působit jako manažer strategie inteligentní specializace pro Královéhradecký kraj.
Od srpna 2019 se tématu RIS3 strategie věnuje z národní úrovně.

Prezentující 2018

Mgr. Tomáš Hrivnák

Marketing / Hrivnak, s.r.o.

Poradce v oblasti řízení značek. 27 let pracuje v oblasti reklamy, marketingu a poradenství jako textař, kreativní ředitel, ředitel firmy (Men on the Moon) a strategic planner. Posledních několik let spoluvlastnil Idealisty a teď má brandingovou poradenskou firmu, která se jmenuje stejně jako on.

Ing. Jaroslav Demel, Ph.D

Student Business Club

„Motivací pro založení Student Business Clubu bylo poskytnout nadstavbový prostor rozvoje těm, kteří na to uslyší a budou tomu ochotni věnovat svůj čas a energii. Vytvořit komunity podobně přemýšlejících a jednajících lidí, kteří, velmi naivně řečeno, chtějí změnit svět k lepšímu a splnit si své sny. Po studentech TUL postupně oslovujeme i absolventy univerzity, na naše akce jsme přivedli celou řadu zajímavých lidí, podnikatelů, manažerů i zástupců veřejného sektoru. A stali jsme se, ač jsme o to cíleně zpočátku neusilovali, jedním z prvků rodícího se inovačního ekosystému města i regionu.

Ing. Markéta Klíčová

Studentka TUL

Aktuálně jsem postgraduální studentka Fakulty textilní na Technické univerzitě v Liberci. Zabývám se přípravou nanovláken pomocí elektrostatického zvlákňování a jejich aplikací v tkáňovém inženýrství. Jsem vítězka národního finále Falling Walls Lab soutěže a bude mi ctí reprezentovat Technickou univerzitu v Liberci a potažmo celou Českou republiku na mezinárodním finále v Berlíně."

Ing. Roman Knížek, Ph.D.

Ředitel pro výzkum a vývoj / NANOMEMBRANE s.r.o.

„Odborný asistent na Technické univerzitě v Liberci a ředitel pro výzkum a vývoj ve společnosti NANOMEMBRANE s.r.o. Hlavní zaměření na vývoj a aplikaci nanovlákenných membrán pro sportovní oblečení a obuv.

Ing. Luboš Komárek, MSc.

Místopředseda představenstva / Nanoprogress z.s.

„Luboš Komárek působil osm let v Portugalsku, kde vystudoval Ekonomiku řízení podniků a byl spoluzakladatelem společnosti nabízející inovativní řešení v oblasti vytápění / chlazení budov. Aktuálně řídí dynamicky se rozvíjející klastrovou organizaci Nanoprogress a zakládá společně s dalšími šesti evropskými klastrovými organizacemi Evropské hospodářské zájmové sdružení. Aktivně se zajímá o evropskou klastrovou politiku a podporu malých a středních podniků a výzkumných institucí."

Ing. Vít Lédl, Ph.D.

Výkonný ředitel / Centrum TOPTEC

„Ve většině projektů se kromě managementu zabývá vývojem sofistikovaných měřicích metod, nebo měřením kvality a výkonu optických systémů. Mezi jeho odborné zájmy patří optika, fyzika a technika. Je autorem, nebo spoluautorem více než 50-ti odborných publikací, řady užitných vzorů a patentů.“

Ing. Radka Loučková Kotasová

Členka rady kraje

„Absolvovala Stavební fakultu ČVUT Praha v oboru Vodohospodářské stavby. Zvolena za hnutí ANO 2011. Předchozí zaměstnání: majitelka a jednatelka společnosti Regioplan, s.r.o. V současnosti členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Mgr. Ondřej Pokorný

Analytik / AV ČR

Zabývá se rozvojem a praktickým využitím metod foresightu a nástrojů pro identifikaci a analýzu nových technologických trendů. Podílel na řadě projektů, jejichž cílem byla analýza budoucího technologického vývoje a jejichž výsledky byly využity pro efektivní zacílení strategických dokumentů.

Martin Půta

Hejtman Libereckého kraje

„Motto: "Svět kolem nás potřebuje změny k lepšímu. Můžeme o nich snít a mluvit. Pokud ale nezačneme měnit k lepšímu věci, na které můžeme sami dosáhnout a ovlivnit je, nic se nezmění. Ani věci kolem nás, a už vůbec ne svět, ve kterém žijeme...Svět kolem nás potřebuje změny k lepšímu. Začít můžeme každý, a nejlépe hned..."

Philipp Roden

Ředitel / Lipo.ink

„Philipp Roden vyrůstal v Hamburku. Po ukončení studia práv se vrátil do Čech za dalším vzděláváním. V roce 2007 začal pracovat v Pražské pobočce světové poradenské firmy, které později pomáhal vybudovat hlavní sídlo pro Evropu, střední východ a Afriku v Curychu. Po návratu ze Švýcarska se Philipp přestěhoval do Jablonce nad Nisou a pokračoval v oblasti řízení talentů a organizačního rozvoje pro jednu z předních technologických skupin v Česku.

Ing. Miroslav Tichý

Vedoucí odboru speciálních textilií / VÚB a.s.

„Vedoucí odboru speciálních textilií VÚB a.s. v Ústí nad Orlicí se specializací na výzkum a vývoj smart textilií a oděvů. Ve své práci propojuje rozdílné obory lidské činnosti - textil, elektronika, chemie, medicína. Konkrétní výsledky výzkumu a vývoje se na trhu prezentují pod ochrannou známkou "CleverTex.“

Ing. jiří Václavík, Ph.D.

Vedoucí obchodního oddělení / VÚTS a.s.

„Obchodní ředitel VÚTS, a.s. Liberec. Intenzivně se zabývá problematikou podpory aplikovaného výzkumu a vývoje. Z praxe disponuje zkušenostmi z oblasti přípravy, řízení, koordinace a financování inovačních projektů (grantové programy TAČR, MŠMT, MPO, RP EU, strukturální fondy EU - OPPP, OPPI) realizovaných v rámci VÚTS, nebo s průmyslovými partnery.“

Dr. Mgr. Aleš Vlk

Moderátor / alevia s.r.o.

Ředitel neziskového think tanku TERI (TERTIARY EDUCATION & RESEARCH INSTITUTE) a provozovatel portálu Vědavýzkum.cz. Ve společnosti alevia má na starosti organizaci a facilitaci workshopů a seminářů v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání, spolupráce VŠ s aplikační sférou, technologického transferu, výzkumu a vývoje atd.