Prezentující 2019

Připravujeme podrobný seznam.

Ing. Radka Loučková Kotasová

Členka rady kraje

"Absolvovala Stavební fakultu ČVUT Praha v oboru Vodohospodářské stavby. Zvolena za hnutí ANO 2011. Předchozí zaměstnání: majitelka a jednatelka společnosti Regioplan, s.r.o. V současnosti členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování."

Jiří Neužil, MSc.

Marketingový manažer centra INTEMAC

"Spolupracuje s Jihomoravským inovačním centrem v činnostech, které prostřednictvím implementace digitálních technologií podporují malé a střední výrobní firmy: "Nové technologické možnosti vnímám jako příležitost, kterou si nemůžeme nechat ujít. Koncept Průmysl 4.0 je unikátní možnost pro české výrobní firmy jak získat náskok a nové konkurenční výhody. V centru INTEMAC jsme s kolegy připraveni firmy procesem digitalizace bezpečně provést.“

Martin Půta

Hejtman Libereckého kraje

"Motto: "Svět kolem nás potřebuje změny k lepšímu. Můžeme o nich snít a mluvit. Pokud ale nezačneme měnit k lepšímu věci, na které můžeme sami dosáhnout a ovlivnit je, nic se nezmění. Ani věci kolem nás, a už vůbec ne svět, ve kterém žijeme...Svět kolem nás potřebuje změny k lepšímu. Začít můžeme každý, a nejlépe hned..."

Dr. Mgr. Aleš Vlk

Moderátor / alevia s.r.o.

"Ředitel neziskového think tanku TERI (TERTIARY EDUCATION & RESEARCH INSTITUTE) a provozovatel portálu Vědavýzkum.cz. Ve společnosti alevia má na starosti organizaci a facilitaci workshopů a seminářů v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání, spolupráce VŠ s aplikační sférou, technologického transferu, výzkumu a vývoje atd."

Prezentující 2018

Mgr. Tomáš Hrivnák

Marketing / Hrivnak, s.r.o.

Poradce v oblasti řízení značek. 27 let pracuje v oblasti reklamy, marketingu a poradenství jako textař, kreativní ředitel, ředitel firmy (Men on the Moon) a strategic planner. Posledních několik let spoluvlastnil Idealisty a teď má brandingovou poradenskou firmu, která se jmenuje stejně jako on.

Ing. Jaroslav Demel, Ph.D

Student Business Club

„Motivací pro založení Student Business Clubu bylo poskytnout nadstavbový prostor rozvoje těm, kteří na to uslyší a budou tomu ochotni věnovat svůj čas a energii. Vytvořit komunity podobně přemýšlejících a jednajících lidí, kteří, velmi naivně řečeno, chtějí změnit svět k lepšímu a splnit si své sny. Po studentech TUL postupně oslovujeme i absolventy univerzity, na naše akce jsme přivedli celou řadu zajímavých lidí, podnikatelů, manažerů i zástupců veřejného sektoru. A stali jsme se, ač jsme o to cíleně zpočátku neusilovali, jedním z prvků rodícího se inovačního ekosystému města i regionu.

Ing. Markéta Klíčová

Studentka TUL

Aktuálně jsem postgraduální studentka Fakulty textilní na Technické univerzitě v Liberci. Zabývám se přípravou nanovláken pomocí elektrostatického zvlákňování a jejich aplikací v tkáňovém inženýrství. Jsem vítězka národního finále Falling Walls Lab soutěže a bude mi ctí reprezentovat Technickou univerzitu v Liberci a potažmo celou Českou republiku na mezinárodním finále v Berlíně."

Ing. Roman Knížek, Ph.D.

Ředitel pro výzkum a vývoj / NANOMEMBRANE s.r.o.

„Odborný asistent na Technické univerzitě v Liberci a ředitel pro výzkum a vývoj ve společnosti NANOMEMBRANE s.r.o. Hlavní zaměření na vývoj a aplikaci nanovlákenných membrán pro sportovní oblečení a obuv.

Ing. Luboš Komárek, MSc.

Místopředseda představenstva / Nanoprogress z.s.

„Luboš Komárek působil osm let v Portugalsku, kde vystudoval Ekonomiku řízení podniků a byl spoluzakladatelem společnosti nabízející inovativní řešení v oblasti vytápění / chlazení budov. Aktuálně řídí dynamicky se rozvíjející klastrovou organizaci Nanoprogress a zakládá společně s dalšími šesti evropskými klastrovými organizacemi Evropské hospodářské zájmové sdružení. Aktivně se zajímá o evropskou klastrovou politiku a podporu malých a středních podniků a výzkumných institucí."

Ing. Vít Lédl, Ph.D.

Výkonný ředitel / Centrum TOPTEC

„Ve většině projektů se kromě managementu zabývá vývojem sofistikovaných měřicích metod, nebo měřením kvality a výkonu optických systémů. Mezi jeho odborné zájmy patří optika, fyzika a technika. Je autorem, nebo spoluautorem více než 50-ti odborných publikací, řady užitných vzorů a patentů.“

Ing. Radka Loučková Kotasová

Členka rady kraje

„Absolvovala Stavební fakultu ČVUT Praha v oboru Vodohospodářské stavby. Zvolena za hnutí ANO 2011. Předchozí zaměstnání: majitelka a jednatelka společnosti Regioplan, s.r.o. V současnosti členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Mgr. Ondřej Pokorný

Analytik / AV ČR

Zabývá se rozvojem a praktickým využitím metod foresightu a nástrojů pro identifikaci a analýzu nových technologických trendů. Podílel na řadě projektů, jejichž cílem byla analýza budoucího technologického vývoje a jejichž výsledky byly využity pro efektivní zacílení strategických dokumentů.

Martin Půta

Hejtman Libereckého kraje

„Motto: "Svět kolem nás potřebuje změny k lepšímu. Můžeme o nich snít a mluvit. Pokud ale nezačneme měnit k lepšímu věci, na které můžeme sami dosáhnout a ovlivnit je, nic se nezmění. Ani věci kolem nás, a už vůbec ne svět, ve kterém žijeme...Svět kolem nás potřebuje změny k lepšímu. Začít můžeme každý, a nejlépe hned..."

Philipp Roden

Ředitel / Lipo.ink

„Philipp Roden vyrůstal v Hamburku. Po ukončení studia práv se vrátil do Čech za dalším vzděláváním. V roce 2007 začal pracovat v Pražské pobočce světové poradenské firmy, které později pomáhal vybudovat hlavní sídlo pro Evropu, střední východ a Afriku v Curychu. Po návratu ze Švýcarska se Philipp přestěhoval do Jablonce nad Nisou a pokračoval v oblasti řízení talentů a organizačního rozvoje pro jednu z předních technologických skupin v Česku.

Ing. Miroslav Tichý

Vedoucí odboru speciálních textilií / VÚB a.s.

„Vedoucí odboru speciálních textilií VÚB a.s. v Ústí nad Orlicí se specializací na výzkum a vývoj smart textilií a oděvů. Ve své práci propojuje rozdílné obory lidské činnosti - textil, elektronika, chemie, medicína. Konkrétní výsledky výzkumu a vývoje se na trhu prezentují pod ochrannou známkou "CleverTex.“

Ing. jiří Václavík, Ph.D.

Vedoucí obchodního oddělení / VÚTS a.s.

„Obchodní ředitel VÚTS, a.s. Liberec. Intenzivně se zabývá problematikou podpory aplikovaného výzkumu a vývoje. Z praxe disponuje zkušenostmi z oblasti přípravy, řízení, koordinace a financování inovačních projektů (grantové programy TAČR, MŠMT, MPO, RP EU, strukturální fondy EU - OPPP, OPPI) realizovaných v rámci VÚTS, nebo s průmyslovými partnery.“

Dr. Mgr. Aleš Vlk

Moderátor / alevia s.r.o.

Ředitel neziskového think tanku TERI (TERTIARY EDUCATION & RESEARCH INSTITUTE) a provozovatel portálu Vědavýzkum.cz. Ve společnosti alevia má na starosti organizaci a facilitaci workshopů a seminářů v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání, spolupráce VŠ s aplikační sférou, technologického transferu, výzkumu a vývoje atd.