Partneři pro  rozvoj výzkumu, vývoje a inovací v Libereckém kraji