Druhý ročník konference již 18. 9. 2019.

Liberecký kraj podnikavý, kreativní a přitažlivý pro talenty a investice.


Výroční konference Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Poslechněte si pozvání na konferenci z roku 2018 od hejtmana Libereckého kraje Martina Půty


nebo si přečtěte tiskovou zprávu.

Koncept RIS3 fóra je rozdělen do tří bloků


1. blok

Regionální inovační strategie LK a její aktualizace, kde se nacházíme, čím se můžeme inspirovat, které výzvy jsou pro nás klíčové?

2. blok

Příklady úspěšných projektů, které v uplynulém období významně posunuly znalostní základnu regionu.

3. blok

Workshop, jehož výstupem je stanovení nejdůležitějších témat pro řešení na následující rok.

Prezentující

Martin Půta

Hejtman Libereckého kraje

"Motto: "Svět kolem nás potřebuje změny k lepšímu. Můžeme o nich snít a mluvit. Pokud ale nezačneme měnit k lepšímu věci, na které můžeme sami dosáhnout a ovlivnit je, nic se nezmění. Ani věci kolem nás, a už vůbec ne svět, ve kterém žijeme...Svět kolem nás potřebuje změny k lepšímu. Začít můžeme každý, a nejlépe hned..."

Ing. Radka Loučková Kotasová

Členka rady kraje

"Absolvovala Stavební fakultu ČVUT Praha v oboru Vodohospodářské stavby. Zvolena za hnutí ANO 2011. Předchozí zaměstnání: majitelka a jednatelka společnosti Regioplan, s.r.o. V současnosti členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování."

Tato aktivita vzniká v rámci projektu "Smart akcelerátor Libereckého kraje", reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848.