Druhý ročník konference již 18. 9. 2019.

Liberecký kraj podnikavý, kreativní a přitažlivý pro talenty a investice.


Výroční konference Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Poslechněte si pozvání na konferenci z roku 2018 od hejtmana Libereckého kraje Martina Půty


nebo si přečtěte tiskovou zprávu.

Koncept RIS3 fóra je rozdělen do tří bloků


1. blok

Regionální inovační strategie LK, kde se nacházíme, čím se můžeme inspirovat, které výzvy jsou pro nás klíčové?

2. blok

Idea café, jehož výstupem je myšlenková mapa a stanovení tří nejdůležitějších témat pro řešení na následující rok.

3. blok

Příklady úspěšných projektů, které v uplynulém období významně posunuly znalostní základnu regionu.

Prezentující 2018

Mgr. Tomáš Hrivnák

Marketing / Hrivnak, s.r.o.

"Poradce v oblasti řízení značek. 27 let pracuje v oblasti reklamy, marketingu a poradenství jako textař (MARK/BBDO), kreativní ředitel (MARK/BBDO), ředitel firmy (Men on the Moon) a strategic planner (TBWA a Euro RSCG). Posledních několik let spoluvlastnil Idealisty a teď má brandingovou poradenskou firmu, která se jmenuje stejně jako on."

Ing. Markéta Klíčová

studentka TUL

"Aktuálně jsem postgraduální studentka Fakulty textilní na Technické univerzitě v Liberci. Zabývám se přípravou nanovláken pomocí elektrostatického zvlákňování a jejich aplikací v tkáňovém inženýrství. Jsem vítězka národního finále Falling Walls Lab soutěže a bude mi ctí reprezentovat Technickou univerzitu v Liberci a potažmo celou Českou republiku na mezinárodním finále v Berlíně."

Tato aktivita vzniká v rámci projektu "Smart akcelerátor Libereckého kraje", reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848.