Druhý ročník konference již 18. 9. 2019.

Cíl konference:

- Zahájit diskusi o hlavních potřebách a prioritách pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací pro období 2021+ v Libereckém kraji jako podkladu připravované Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021+ a přípravu finančních zdrojů pro VaVaI v období 2021+

- Prezentovat úspěchy výzkumu a jeho využití v praxi, ukázat dobré praxe stávajícího programového období 2024 - 2020

- Inspirovat, poskytnout nové podněty a kontakty

Priority pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací 2021+ v Libereckém kraji - perspektivy inteligentní specializace.


Poslechněte si pozvání na konferenci z roku 2018 od hejtmana Libereckého kraje Martina Půty


nebo si přečtěte tiskovou zprávu.

Koncept RIS3 fóra je rozdělen do čtyř bloků


1. blok

Východiska a podmínky pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací v Libereckém kraji

2. blok

Digitální inovační huby - nový nástroj pro průmyslovou transformaci

3. blok

Průlomové objevy a mezinárodní spolupráce

4. blok

Aktualizace krajské RIS3.

Prezentující

Daniel Všetečka, MSc.

Národní RIS3 manažer / Ministerstvo průmyslu a obchodu

Tvorbě a implementaci veřejných politik zaměřených na rozvoj výzkumných a inovačních systémů se věnuje od roku 2010.

V roce 2013 začal působit jako manažer strategie inteligentní specializace pro Královéhradecký kraj.
Od srpna 2019 se tématu RIS3 strategie věnuje z národní úrovně.

Jiří Neužil, MSc.

Marketingový manažer centra INTEMAC

Spolupracuje s Jihomoravským inovačním centrem v činnostech, které prostřednictvím implementace digitálních technologií podporují malé a střední výrobní firmy: "Nové technologické možnosti vnímám jako příležitost, kterou si nemůžeme nechat ujít. Koncept Průmysl 4.0 je unikátní možnost pro české výrobní firmy jak získat náskok a nové konkurenční výhody. V centru INTEMAC jsme s kolegy připraveni firmy procesem digitalizace bezpečně provést.

Tato aktivita vzniká v rámci projektu "Smart akcelerátor Libereckého kraje", reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848.